Jastrych cementowy czy anhydrytowy w realizacjach ogrzewania podłogowego
Otrzymaj oferty od specjalistów jak P.H."TEMPO" Sp.j. W.Fiszera nawet w kilka minut
Chcę otrzymać ofertę

P.H."TEMPO" Sp.j. W.Fiszera

Jastrych cementowy czy anhydrytowy w realizacjach ogrzewania podłogowego

Autor: P.H."TEMPO" Sp.j. W.Fiszera, publikacja: 2013-07-17

Jest bardzo dużo opinii i „teorii” wypisanych w Internecie oraz przekazywanych pocztą „pantoflową”. Duże znaczenie mają przyzwyczajenia i brak świadomości o cechach i właściwościach materiału. Technologia we wszystkich dziedzinach życia posuwa się w szybkim tempie do przodu. Nie inaczej jest również w materiałach budowlanych. Do niedawna wiele materiałów, obecnie stosowanych na budowie, było nieznanych. Dotyczy to również wylewek anhydrytowych.

Czym się kierować przy wyborze materiału i technologii w trakcie
budowy własnego domu?

Na to pytanie 99% inwestorów odpowie: koszty!

Myśląc o kosztach, inwestorzy w przeważającej ilości, mają na myśli tylko ostateczny koszt budowy. Nie zawsze myślą o kosztach związanych z zamieszkaniem i użytkowaniem budynku. Późniejsze opłaty za energię (koszty energii w różnej formie są co raz wyższe i nie będą spadać) wprawiają ich w zdumienie. Wielu na etapie budowy sięga po nowoczesne rozwiązania energooszczędne, dające perspektywę minimalizacji zużycia energii. Jednym z takich rozwiązań jest zastosowanie ogrzewania podłogowego. W tym miejscu należy zaznaczyć, iż technologia ogrzewania podłogowego również uległa dużym zmianom w porównaniu z systemami z przed 20-30 lat. Rozpatrując wykonanie ogrzewania podłogowego musimy patrzeć na to zagadnienie kompleksowo, uwzględniając zarówno podział stref grzewczych w budynku, jak również ekonomikę całego systemu łącznie z wylewkami i warstwami wierzchnimi podłóg. Obecne systemy funkcjonują w tak zwanym obiegu niskotemperaturowym, a więc ekonomia tego systemu oparta jest przede wszystkim na sprawności. Mówiąc o tym parametrze, myślimy o dużej wydajności systemu, jego sterowność, przy założeniu mniejszych nakładów energetycznych.

Zdjęcie 1

Wylewanie wylewki.

Porównanie wylewki anhydrytowej z tradycyjną cementową

Koncentrując się tylko na rodzaju wylewki, w poniższej tabeli porównuję dwa materiały, które najczęściej są stosowane przy budowie domu. Wylewka anhydrytowa i tradycyjna cementowa (tzw. z „MIXOKRETA”).

PORÓWNANIE PARAMETRÓW WYLEWKI ANHYDRYTOWEJ I TRADYCYJNEJ CEMENTOWEJ
ANHYDRYTOWA CEMENTOWA Z "MIXOKRETA"
KONSYSTENCJA płynna bez porów powietrza półsucha, pory powietrza blokujące przepływ ciepła
PRZEWODZENIE CIEPŁA wys.współ. na poz. 1,66-1,87W/(mk) brak określenia tych danych
CZAS NAGRZEWANIA temp.powierzchniową29°C uzyskujemy po 0,5h temp.powierzchniową29°C uzyskujemy po 1,2h
GRUBOŚĆ JASTRYCHU 3,5cm powyżej rur ogrzew. Podłogowego min.4,5cm powyżej rur grzewczych
SKURCZ W CZASIE WIĄZANIA nie występuje duży skurcz, możliwe pęknięcia i efekt "miski"
ZBROJENIE JASTRYCHU nie występuje konieczność wykonania
URUCHOMIENIE OGRZEWANIA możliwe już po 7-miu dniach możliwe po 21-28 dniach
CZAS WYSYCHANIA od momentu uruchom.ogrzew.podłog.ok.14dni od momentu uruchom.ogrzew.podłog.ok.14dni
PARAMETRY WYTRZYMAŁOŚCIOWE na ściskanie:25N/mm²,na zginanie: 5N/mm² z reguły brak deklaracji i możliwości potwierdzenia
WYMAGANIA NORMATYWNE produkcja zgodna z PN-EN13813 z reguły brak wymaganych dokumentów

Z porównania tego wynika obraz jednoznaczny: wylewki anhydrytowe przewyższają swoimi parametrami tradycyjne wylewki cementowe

Zdjęcie 2

Poziomowanie wylewki.

Porównanie cenowe

Wielu inwestorów zastanawia się: o ile jest to wylewka droższa od tradycyjnej?

Porównując ceny tych materiałów, trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Zależne to jest z jednej strony jak jest (solidnie) wykonana wylewka z „MIXOKRETA”, z drugiej strony jakiego producenta wylewkę anhydrytową zakupimy. Moim zdaniem ta różnica waha się w granicach 20-30% w cenie. Jak to się przekłada na konkretne cyfry? Trudno również jednoznacznie odpowiedzieć. Każda budowa jest inwestycją indywidualną. Różnica w kosztach jest w istotny sposób uzależniona od powierzchni i grubości wylewki. Bardzo duże znaczenie mają prace wykonane na etapach wcześniejszych (równość stropu, ław fundamentowych itp.).

Jeden element jest znamienny i pozwala przyszłemu mieszkańcowi mieć wpływ na komfort i ekonomikę zamieszkania w domu z wylewką anhydrytową. Jest to łatwiejsze i bardziej przewidywalne sterowanie i zarządzanie energią!! Czy płyną z tego konkretne korzyści? Tak!!! Zawsze kiedy mamy na coś wpływ, możemy to modelować pod własne potrzeby, nie jesteśmy zdani na „bezwładność” systemu. Przecież w naszym życiu liczy się indywidualizm, a nie zbiorowa „odpowiedzialność”.

Zdjęcie 3

Produkcja i pompowanie wylewki.

Serdecznie zapraszam do dyskusji na forum. Nie przekonuję, lecz staram się pokazać różnicę i nowe trendy w budownictwie.

Opracowano:
Wiktor Fiszera
P.H.TEMPO Sp.j. W.Fiszera

Posadzki anhydrytowe - komu zlecić?

Poniżej przedstawiamy ranking 30 835 Specjalistów od Posadzek Anhydrytowych najlepszych w 2021 roku w poszczególnych miastach powiatowych:

Więcej poradników o posadzkach anhydrytowych